Kontakt

Kontakt

+48 609 046 802

Jesteśmy pod telefonem codziennie, w godzinach pracy recepcji tj. między godz. 9:00 a 21:00. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

recepcja@golfparkspoland.pl

Niezależnie od tematu, staramy się odpisywać na maile najszybciej, jak to możliwe.

Warszawa, ul. Zygmunta Vogla 19

Nie trzeba mieć karty członkowskiej ani umówionej wizyty - można po prostu do nas przyjechać.

Kontakt GPP new
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przez Administratora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w celu realizacji usługi związanej z działalnością obiektu Golf Parks Poland Sp. z o.o. ul. Zygmunta Vogla 19, 02-990 Warszawa, NIP5213019983, telefon:609046802,+48224247083, email:recepcja@golfparkspoland.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach handlowych, marketingowych, informacyjnych i organizacji współzawodnictwa sportowego w golfie, za pośrednictwem serwisów internetowych, poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Zgoda na przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niezbędna do prawidłowej realizacji działalności Golf Parks Poland Sp. z o.o. Przysługuje mi prawo do: wglądu do swoich danych, poprawianie ich, żądanie zaprzestania przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, bycia zapomnianym, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Golf Parks Poland

Ul. Zygmunta Vogla 19 02-990 Warszawa

Golf Parks Poland

Ul. Zygmunta Vogla 19 02-990 Warszawa

Golf Parks Poland