Andrzejki Klubowe 22 października 2007

Andrzejki Klubowe Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie przebiegały jak zwykle chucznie i w atmosferze dobrej zabawy. Tradycjom Andrzejkowym stało się zadość, lano wosk, ustawiano buty. Tym, którzy ciekawi byli swojej przyszłosci golfowej wrózka Małgosia rozkładała Tarota. 

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia przedstawicielom PZG, Jackowi Gazeckiemu – pełnomocnikowi oraz Magdalenie Czajkowskiej – sekretariat.

Dokumentacja w Galerii Zdjęć – zapraszamy!

Comments are closed.